Symptomen, besmetting en behandeling van griep

Ziekteverschijnselen

Symptomen van griep zijn

 • droge hoest
 • hoofdpijn
 • keelpijn
 • koorts
 • koude rillingen
 • spierpijn
 • moeheid

Die klachten duren enkele dagen tot een week. Het kan enkele weken duren voordat je je weer helemaal beter voelt.

Besmetting

 • Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Er zijn verschillende grieptypes en elk jaar circuleert er meer dan één type. Omdat de circulerende virustypes jaarlijks veranderen, kan je elk jaar opnieuw griep krijgen.

 • Het virus zit in de keel, neus en luchtwegen van iemand die ziek of besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet worden. Ook via de handen en voorwerpen kan het virus worden overgedragen.

 

 • Griep is besmettelijk vanaf 1 dag voor tot 5 of 6 dagen na het begin van de symptomen.

Behandeling

Comforttherapie: koortswering en hoestwering

 

 

Vaccinatie tegen de griep

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. Meestal genees je vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben.

Vaccinatie tegen griep maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema. De griepprik is wel sterk aanbevolen voor:

 • 65-plussers;
 • vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen;
 • chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, of chronische spierziekte, of met diabetes;
 • mensen met een verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling
 • al wie in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking opgenomen is;
 • iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden;
 • iedereen werkzaam in de gezondheidssector.

Ook voor gezonde mensen vanaf 50 jaar kan vaccinatie zinvol zijn. Bespreek dat met je huisarts.

Wanneer vaccineren tegen het griepvirus?

De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden november. Het vaccin beschermt pas goed na twee weken en is maar goed voor één winterperiode. Elk jaar circuleren er immers andere types griepvirussen en de samenstelling van het vaccin moet telkens worden aangepast.

Wat kost de griepprik?

De meeste griepvaccins kosten tussen de 10 en 12 euro per vaccin.

Gratis voor bewoners van gesubsidieerde instellingen

Voor mensen die in een gesubsidieerde zorginstelling in Vlaanderen verblijven, is het vaccin gratis. Het gaat om woonzorgcentra, psychiatrische instellingen voor lang verblijf of instellingen voor personen met een beperking.

Gedeeltelijke terugbetaling

Als je tot een groep behoort die in aanmerking komt voor gedeeltelijke terugbetaling, dan kost het vaccin ongeveer 6 euro. Daarvoor moet het vaccin voorgeschreven worden met een speciale vermelding op het voorschrift.

De groepen die in aanmerking komen voor gedeeltelijke terugbetaling zijn:

 • personen van 50 jaar of ouder;
 • personen die een van de volgende chronische ziekten hebben: hart-, long- of nieraandoeningen, diabetes, verminderde weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling;
 • professionele kwekers van gevogelte en/of varkens en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen, en voor personen die beroepshalve in contact komen met levende vogels en varkens;
 • personen die behoren tot het verzorgend personeel en in direct contact komen met personen met een verhoogd risico op complicaties;
 • zwangeren na het eerste trimester van de zwangerschap;
 • personen opgenomen in instellingen;
 • personen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige acetylsalicylzuurtherapie ondergaan.

De meeste ziekenfondsen bieden ook de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag terug te vragen voor kosten gemaakt voor aankoop van vaccins, in het kader van de aanvullende ziekteverzekering. Vraag hiervoor een speciaal attest in uw apotheek.

 

Bronnen: laatjevaccineren.be + folder influenza Sanofi